Pozvánka na valnou hromadu OSNK 7.12.

Shromáždění – Valná hromada
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NOVÉ KLAPÝ
Pondělí 7.12., 18.00 hod.
Lovosice – Formanka

Program:

  1. Úprava stanov
  2. Informace „Volvo“
  3. Projednání a schválení činnosti spolku

Všichni obyvatelé a vlastníci pozemků ve čtvrti Nové Klapý jsou srdečně zváni na Formanku v pondělí 7.12. v 18.00 hod.

Informace: Jarmila Berešová 602 651 853, Milan Rygl 602 104 280

E-mail Občanského sdružení Nové Klapý : OSNK@atlas.cz
Webové stránky Občanského sdružení Nové Klapý: http://www.noveklapy.cz/

Pozvánka na schůzi OSNK 17.6. v 19:00, Formanka

SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NOVÉ KLAPÝ
Úterý 17.6., 19.00 hodin,  Formanka

Program:

1) Volba předsednictva Občanského sdružení Nové Klapý
2)  Právní pomoc, týkající se soudního projednání proti Územnímu plánu Lovosice

Usnesení o zastavení „Přezkumného řízení“  můžete najít na Úřední desce
– Krajský úřad Ústeckého kraje,  část „Ostatní“,  dne 2.6.2014
–  město Lovosice,  složka „Usnesení“, dne 4.6.2014
–  na webových stránkách OSNK, stáhnout

Krajský úřad  Ústeckého kraje nám dal za pravdu, že část Územního plánu Lovosice s pozemkem firmy Volvo byl vydán v rozporu s právními předpisy, ale v daném případě dobrá víra , zejména  firmy Volvo převažuje nad požadavkem dodržení zákonnosti a z toho důvodu se zastavuje přezkumné řízení.

V současné době nic nebrání, aby Volvo získalo územní rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Lovosice dne 10.5.2013 a proti kterému Občanské sdružení Nové Klapý podalo odvolání. Následně pak může proběhnout stavební řízení.
Můžeme se bránit soudní cestou.

Všichni obyvatelé a vlastníci pozemků ve čtvrti Nové Klapý  jsou srdečně zváni na Formanku    v úterý 17.6. v 19.00 hodin.

E-mail Občanského sdružení Nové Klapý : OSNK@atlas.cz
Informace:  Petr Poborský 721 373 762, Jarmila Berešová 602 651 853, Milan Rygl 602 104 280
Webové stránky Občanského sdružení Nové Klapý: http://www.noveklapy.cz/

Podpisová akce od 3.března v Novém Klapý

Vážení obyvatelé Nového Klapý,
na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje  je od 11.2. umístěno usnesení, které oznamuje zahájení přezkumného řízení územního plánu Lovosice, týkající se pozemku, na kterém by měla být umístěna pobočka firmy Volvo. Krajský úřad uznal, že podnět k přezkumu územního plánu, který jsme podávali (Občanské sdružení Nové klapý a také vy jste se pod podnět podepisovali a za to děkujeme) na KÚ v září 2013 byl oprávněný.

Krajský úřad vyzývá všechny, kteří se cítí poškozeni v případě výstavby pobočky Volva (tzn. využitím plochy Z18 na pozemku p.č. 2500/1), aby se vyjádřili.

Přibližně do 12.3. Občanské sdružení Nové Klapý podá vyjádření na krajský úřad.
Občanské sdružení bude od pondělí 3.3. organizovat v Novém Klapý podpisovou akci pod dokument: “ Vyjádření k řešení územního plánu Lovosice týkající se lokality s pozemkem p.č. 2500/1 v k.ú. Lovosice“. Tento dokument bude podán na krajský úřad. Po uplynutí lhůty pro podání vyjádření,tj. do 12.3., bude krajský úřad přezkoumávat, jestli jsou námitky oprávněné.

Občanské sdružení Nové Klapý podalo na krajský úřad 16.7.2013 odvolání proti územnímu rozhodnutí, týkající se výstavby Volva. Odvolání doposud není vypořádáno a úřad musí čekat,  jak dopadne přezkumné řízení územního plánu Lovosice.

Ptát se lidí na kamiony nebylo třeba, hájí Lovosice změnu ÚP

19. února 2014  Lovosice se snaží vyvrátit podezření, kvůli kterému začal krajský úřad prověřovat tamější územní plán. Spor je o čtyřhektarovou plochu v Novém Klapý, kde má vzniknout servisní centrum pro kamiony. Podle krajského úřadu radnice schválila důležité parametry plochy za zády veřejnosti. Město to popírá. Celý příspěvek